Sponsorer

Vi er stolt av våre sponsorer og muligheten for sponsing er mange.  Ved å sponse karrierdagen får man 
eksponering og en mulighet til å bygge relasjoner
mellom fremtidens arbeidstakere og næringslivet.
Karrieredagen er et viktig event for studentene på
Dragvoll og sponsorer er derfor høyt verdsatt.

Sponsorer av Karrieredagen 2021 vil bli lagt ut fortløpende

© 2021 Karrieredagen NTNU Dragvoll