Virituelt

4. Februar 2021

09.00-15.30

Link til registrering og arrangementet: 

Registrering         Arrangementet

De fysiske foredragene er nå blitt digitale pga. NTNU´s restriksjoner rundt smittevern. 

© 2021 Karrieredagen NTNU Dragvoll